PEUMULIA JAME ADAT GEUTANYO...RELA BERBAGI, IKHLAS MEMBERI...PEUMULIA JAME ADAT GEUTANYO...RELA BERBAGI, IKHLAS MEMBERI...PEUMULIA JAME ADAT GEUTANYO...RELA BERBAGI, IKHLAS MEMBERI... PAI KELAS XI...PAI KELAS XI, PAI KELAS XI...SMAN 1 PEUKAN BADA...PAI KELAS XI, PAI KELAS XI...SMAN 1 PEUKAN BADA...PAI KELAS XI, PAI SMA KELAS XI...

Sabtu, 02 April 2011

NILAI PAI KELAS XIKELAS XI. IS
NO
NAMA


KOMPETENSI DASAR
KETERANGAN
KETUNTASAN
Membaca
(KD. 7.1)
Mengartikan
(KD. 7.2)
Membiasakan
(KD. 7.3)
1.
Akbar Rayyan
72
70
75
Belum Tuntas KD. 7.2
2.
Darmawan
75
76
75
Tuntas
3.
Dede Suheri
72
76
75
Tuntas
4.
Dedi Supriatna
75
78
78
Tuntas
5.
Evan Surya
80
78
78
Tuntas
6.
Fakhrul Ikram
73
75
75
Tuntas
7.
Firli
75
78
76
Tuntas
8.
Fitriadi
78
80
80
Tuntas
9.
Hanum Agustina
65
70
72
Belum Tuntas KD. 7.1 dan KD. 7.2
10.
Hendri Akmal
75
80
85
Tuntas
11.
Heri Darmawan
95
90
85
Tuntas
12.
Ilham Riansyah
85
80
80
Tuntas
13.
Juanda Rahima
65
68
72
Belum Tuntas KD. 7.1 dan KD. 7.2
14.
M. Haikal
78
75
80
Tuntas
15.
M. Ikbal
90
85
85
Tuntas
16.
Mirza
90
90
90
Tuntas
17.
Monalisa
75
75
78
Tuntas
18.
Munanda Phonna
75
70
75
Belum Tuntas KD. 7.2
19.
Nikmatul Yunanda
95
85
80
Tuntas
20.
Rahmaita
80
80
85
Tuntas
21.
Rizki Saputra
80
80
76
Tuntas
22.
Said Ramadhan
78
75
75
Tuntas
23.
Syafrizal
80
80
85
Tuntas
24.
Sufian
78
78
80
Tuntas
25.
Syarifah Raihan
78
85
85
Tuntas
26.
T. Zulbahri
75
76
75
Tuntas
27.
Toni Juanda
75
78
78
Tuntas
28.
Zarkasyi
76
80
80


Peukan Bada, Februari 2011
Pengasuh
     Dto
Muhammad Yani, S.Pd.I, M. Ag

NILAI PAI KELAS XIKELAS XI. IA.1
NO
NAMA


KOMPETENSI DASAR
KETERANGAN
KETUNTASAN
Membaca
(KD. 7.1)
Mengartikan
(KD. 7.2)
Membiasakan
(KD. 7.3)
1.
Dina Sartika
75
75
75
Tuntas
2.
Rizki Fauzi
72
75
85
Tuntas
3.
Jaka Brawijaya
75
75
80
Tuntas
4.
Supriana
78
75
75
Tuntas
5.
Fatarani Rizki
76
75
72
Tuntas
6.
Elsa Ria Rizki
78
75
72
Tuntas
7.
Wien Ardiansyah
72
75
72
Tuntas
8.
Yenni Keusuma
70
75
72
Belum Tuntas KD. 7.1
9.
Firdausn Fonna
75
75
75
Tuntas
10.
Fitri Rizki
75
75
75
Tuntas
11.
Nurul Efidawati
85
75
95
Tuntas
12.
Afrizal Siregar
78
75
80
Tuntas
13.
Siti Nashuha
80
75
90
Tuntas
14.
Mawaddah Warahmah
76
75
95
Tuntas
15.
Cici Nurjannah
80
75
95
Tuntas
16.
Nurmayunita
76
75
95
Tuntas
17.
Ika Indah Sari
78
75
95
Tuntas
18.
Isra Vidia
76
75
95
Tuntas
19.
Saila Marlina
75
75
95
Tuntas
20.
Merianti
78
75
90
Tuntas
21.
Agus Zulifan
75
75
95
Tuntas
22.
Saumiana
78
75
85
Tuntas
23.
Natasya
76
75
95
Tuntas
24.
Januanda Salmira
76
75
95
Tuntas
25.
Mustika Putri L
80
75
95
Tuntas
26.
Maliki Akbar
68
75
75
Belum Tuntas KD. 7.1
27.
Januardi
85
75
95
Tuntas
28.
Dony Ersan
70
75
72
Belum Tuntas KD. 7.1
29.
Siti Zalikha
75
75
95
Tuntas
30.
Fitriani
75
75
95
Tuntas
31.
Wahyu Afriansyah
73
75
95
Tuntas
32.
Cut Irazalina
85
75
95
Tuntas
33.
Cut Dewi
70
75
95
Belum Tuntas KD. 7.1
34.
Sundari Aprilia
75
75
95
Tuntas

Peukan Bada, Februari 2011
Pengasuh
     Dto
Muhammad Yani, S.Pd.I, M. Ag